voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

BILTEN 2017

Bilten – voće i povrće – 41/2017

(17. 10. 2017.)

Na kvantašu u Beogradu je protekle nedelje evidentirana ponuda jagoda; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –41/2017

(17. 10. 2017.)

Niže cene teladi i tovne junadi na području šumadijskog regiona; Pad dominantnih cena tovnih svinja na području Novog Sada, Beograda, Pančeva; Jagnjad skuplja u Kragujevcu i Obrenovcu, a jarad u Kraljevu protekle nedelje; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – voće i povrće – 40/2017

(10. 10. 2017.)

Prva ponuda dunje na pijačnim tezgama; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –40/2017

(10. 10. 2017.)

Niža otkupna cena teladi SM rase u klanicama braničevskog regiona; Niže cene tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodni period; Rast prodajnih cena jagnjadi i jaradi; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – voće i povrće – 39/2017

(3. 10. 2017.)

Nedeljni i mesečni pregled ponude i tražnje voća i povrća na pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na kvantaškim i zelenim pijacama; Pregled cena voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Dominantne cene voća i povrća u septembru na kvantaškim i zelenim pijacama u Srbiji.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 39/2017

(3. 10. 2017.)

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u septembru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –38/2017

(26. 09. 2017.)

Tovna junad jeftinija na području šumadijskog regiona; Prasad skuplja u Čačku i Obrenovcu; Niža cena jagnjadi u Čačku i Nišu, jarad skuplja u Kragujevcu; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – voće i povrće – 37/2017

(20. 09. 2017.)

Prva ponuda mandarina na beogradskim pijacama; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –37/2017

(19. 09. 2017.)

Bolja ponuda teladi SM rase zabeležena je u ovom periodu; Niža cena prasadi do 25 kg u Kraljevu; Rast cene jagnjadi na stočnoj pijaci u Čačku; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – voće i povrće – 36/2017

(12. 09. 2017.)

Na zelenom i kvantaškim pijacama dominiraju grožđe i paprike; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.