voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

BILTEN 2017

Bilten – voće i povrće – 20/2017

(23. 05. 2017.)

Jeftinije jagode, trešnje, mladi krompiri, mladi kupus, krastavaci i tikvice na pijacama u Srbiji; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –20/2017

(23. 05. 2017.)

Rast otkupne cene teladi u klanicama na području braničevskog, a pad na području podunavskog regiona; Pad cena prasadi na području braničevskog, raškog i severno-bačkog regiona; Niže cene jagnjadi u odnosu na prethodni period; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – voće i povrće – 19/2017

(16. 05. 2017.)

Na pijacama u Srbiji ponuda lubenice i kajsije iz uvoza i domaćih trešanja i jagoda; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –19/2017

(16. 05. 2017.)

Rast cene tovne junadi na pijaci žive stoke u Novom Sadu; Rast otkupne cene tovnih svinja na području južno-bačkog i nišavskog regiona; Suplja jagnjad na području Loznice, a koze na području Niša; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – voće i povrće – 18/2017

(9. 05. 2017.)

Na pijačnim tezgama su pored jagoda u ponudi prve trešnje, breskve, kajsije, nektarine i šljive; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –18/2017

(9. 05. 2017.)

Pad otkupne cene tovnih bikova i krava za klanje u klanicama podunavskog regiona; Na pojedinim prodajnim i otkupnim mestima niže dominantne cene prasadi; Skuplja jagnjad i jarad na području Niša, a jagnjad na području Smedereva i Pirota; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – voće i povrće – 17/2017

(3. 05. 2017.)

Nedeljni i mesečni pregled ponude i tražnje voća i povrća na pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na kvantaškim i zelenim pijacama; Pregled cena voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Dominantne cene voća i povrća u aprilu na kvantaškim i zelenim pijacama u Srbiji.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 17/2017

(3. 05. 2017.)

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u aprilu; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica

Bilten – voće i povrće – 16/2017

(25. 04. 2017.)

Pored mladog belog u prodaji se pojavio mladi crveni krompir proizveden u Srbiji; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –16/2017

(25. 04. 2017.)

Rast otkupne cene teladi na području šumadijskog i podunavskog regiona; Nastavljen rast cena prasadi i tovnih svinja; Skuplja jagnjad, jarad i ovce na pijaci u Somboru; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.