voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

BILTEN 2018

Bilten – voće i povrće – 4/2018

(30. 01. 2018.)

Nedeljni i mesečni pregled ponude i tražnje voća i povrća na pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na kvantaškim i zelenim pijacama; Pregled cena voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Dominantne cene voća i povrća u januaru na kvantaškim i zelenim pijacama u Srbiji.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 4/2018

(30. 01. 2018.)

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u januaru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –3/2018

(23. 01. 2018.)

Skuplja telad na stočnoj pijaci u Vranju i u klanicama braničevskog regiona; Prasad skuplja u Vranju i Pančevu, a tovne svinje u Kragujevcu; Pad cene jagnjadi na području Požarevca, Novog Sada i Čačka; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – voće i povrće – 1/2018

(9. 01. 2018.)

Dobra ponuda sušenog i jezgrastog voća na kvantaškim i zelenim pijacama; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –1/2018

(9. 01. 2018.)

Niža cena priplodnih junica na pijaci žive stoke u Kraljevu; Jeftinija prasad i tovne svinje na stočnoj pijaci u Smederevu; Skuplja jagnjad na pijaci u Obrenovcu i u klanicama na području raškog regiona; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.