voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –41/2012

Pad cena teladi protekle sedmice u klanicama i na stočnim pijacama ; Pad prodajnih i otkupnih cena prasadi i tovnih svinja kako na pijacama tako i u klanicama na području Srbije; Pad prodajne cene ovaca na pijaci u Obrenovcu; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane.

DodatakVeličina
BiltenZS941.pdf480.54 KB