voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –42/2014

Pad dominantne cene teladi SM rase na stočnoj pijaci u Obrenovcu; Niže otkupne cene prasadi i tovnih svinja u klanicama na području podunavskog regiona; Rast cene jaradi na pijaci žive stoke u Nišu; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama u Srbiji; Agroinfo vest; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

DodatakVeličina
BiltenZS1142.pdf634.14 KB