voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –45/2015

Niža otkupna cena teladi u klanicama na području šumadijskog i podunavskog regiona; Blagi pad dominantnih cena prasadi i tovnih svinja; Jagnjad jeftinija u Kragujevcu, a jarad u Nišu; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

DodatakVeličina
BiltenZStoka1245.pdf722.92 KB