voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –48/2013

Rast cene teladi telesne mase od 80 do 160 kilograma na području Smedereva, Beograda i Loznice; Rast cene prasadi na većini stočnih pijaca i klanica u Srbiji; Skuplja jagnjad na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane.

DodatakVeličina
BiltenZS1048.pdf637.72 KB