voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –49/2013

Pad cene tovne junadi, krava za klanje i teladi u klanicama i na pijacama u Srbiji; Rast cene prasadi na većini stočnih pijaca i klanica u Srbiji; Cene jagnjadi, dviski i šillježadi na stočnim pijacama i klanicama zavisile su od obima tražnje; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama u Srbiji; Agroinfo vesti; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane.

DodatakVeličina
BiltenZSH1049.pdf640.5 KB