voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –7/2017

Telad skuplja na podučju Braničeva i Podunavlja, a tovna junad na području pirotskog regiona; Niže cene tovnih svinja na području braničevskog i šumadijskog regiona u odnosu na prethodni period; Na stočnoj pijaci u Požarevcu skuplja šilježad, a na pijaci žive stoke u Kragujevcu dviske; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

DodatakVeličina
BiltenZS1407.pdf4.08 megabajt