Bilten – voće i povrće – 20/2018

Bolja ponuda jagode i trešnje, na pojedinim pijacama boranija u ponudi; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.