Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 50/2007

Na većini pijaca žive stoke i klanicama slaba prodaja goveda posebno teladi kako HF tako i SM rase; Najveće interesovanje kupaca za prasadima zbog predstojećih praznika; Grafički prikaz kretanja cena svinja u 2007.godini; Na tržištu ovaca i koza situacija nepromenjena; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke; Prikaz cena stoke u EU; Kretanje cena žive stoke u Hrvatskoj; Stanje na tržištu žitararica i stočne hrane i Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu;Obim i struktura prometa na berzi u novembru 2007.godine.