Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –6/2019

Telad SM rase dostigla cenu od 570 din/kg na stočnoj pijaci u Šapcu; Niže cene prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje u klanicama i na stočnim pijacama; Jagnjad jeftinija na većini prodajnih i otkupnih mesta; Cene stoke u EU; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.