Zahtevi za kreditnu podršku do 1. decembra

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i načinima ostvarivanja prava na kreditnu podršku produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške. Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede zaključila ugovor do 1. decemba ove godine. Rok otplate kredita je od jedne do tri godine sa grejs periodom od godinu dana, ili od tri do pet godina. Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzule, te su zbog toga jedni od najpovoljnijih kredita na tržištu. Fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog gazdinstva i preduzetnik mogu da ostvare pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.