Najskuplja jagnjad u Pirotu

Tema

U poslednjoj nedelji novembra meseca beleži se dobra ponuda ovaca sa cenama u rasponu od 70 din/kg u Vranju do 100 din/kg u Beogradu-Obrenovcu, Loznici i Smederevu. Dominantna cena za ovu kategoriju je bila 80 din/kg.Ovnovi za priplod su prodavani po najnižoj ceni u Loznici (85 din/kg) dok je cena od 120 din/kg bila u Beogradu-Obrenovcu i Čačku. Na ostalim pijacama cena je bila u rasponu od 100 do 110 din/kg. Ponuda dviski je bila slaba i one su prodavane samo na 6 od 18 praćenih pijaca. Najniža cena za ovu kategoriju bila je u S.Mitrovici (90 din/kg) a u Obrenovcu, Kragujevcu i Smederevu su prodavane po 110 din/kg. Šilježad su imala cenu u rasponu od 100 din/kg (Kraljevo, Niš i Požarevac) do 140 din/kg u Pančevu. Ponuda jagnjadi je bila dobra, sa cenom od 120 din/kg u Kragujevcu, Kraljevu i Zrenjaninu. Dominantna cena za ovu kategoriju je bila za 20 din/kg viša (140 din/kg). Najviša cena jagnjadi je bila u Pirotu (170 din/kg). Koze su veću duži period najjeftinije u Vranju (60 din/kg). Na ostalim pijacama beleže se cene za ovu kategoriju u rasponu od 70 din/kg do 90 din/kg (Sombor). Ponuda jaradi je bila slaba a cena im je bila najviša u Pirotu i Somboru (140 din/kg) a u Kraljevu, Kragujevcu i Nišu čak za 40 din/kg niža (100 din/kg).