EU povećava kvote za uvoz banana

EU će povećati nivo uvoza banana za 460 000 tona u 2005, zbog snabdevanja tržišta 10 novih zemalja članica.Zbog povećanja potražnje banana u Estonijia, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Litvaniji, Kipru i Malti, Evropska Komisija odlučila je prošle nedelje da poveća uvozne kvote za 460,000 tona. Između maja i decembra ove godine, kvota je već uvećana za 300,000 tona. Međutim, u EU je naglašeno da je ovo povećanje trenutna mera i da neće uticati na planove za utvrđivanje kvota za 2006. godinu. Izvor: Eurofruit magazine, Obrada: STIPS