Dalji rast cene jagnjadi

Tema

Jagnjad su imala slabiju ponudu u odnosu na predhodnu nedelju a cena im i dalje raste. Najniža cena za jagnjad je bila na Kraljevačkoj pijaca (120 din/kg) a najviša u Pirotu (180 din/kg). Dominantna cena za ovu kategoriju je 150 din/kg. Na praćenim pijacama u Srbiji u ovoj nedelji se beleži slabija ponuda ovaca u odnosu na predhodnu nedelju. Ovce su imale najvišu cenu u Beogradu-Obrenovcu i Nišu (100 din/kg) a najnižu u Pirotu (70 din/kg). Dominantna cena ove kategorije je bila 80 din/kg. Ponuda dviski je bila loša a cena im je bila dosta ujednačena (u rasponu 100-110 din/kg). Jedino na pijaci u S.Mitrovici se beleži cena od 90 din/kg. Ovnovi za priplod su se prodavali u Kragujevcu po ceni od 130 din/kg, u Beogradu-Obrenovcu i Čačku po 120 din/kg dok je na ostalim praćenim pijacama cena bila u rasponu 100-110 din/kg. Cena šilježadi je bila najniža u Nišu (95 din/kg) a najviša u Pančevu (130 din/kg). U Loznici i Beogradu-Obrenovcu ova kategorija je prodavana po ceni od 120 din/kg.