Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 29/2008

Prosečna ponuda svih kategorija goveda na stočnim pijacama u Srbiji; Na pojedinim pijacama evidentirana slabija ponudai rast cena prasadi; Cene jagnjadi i ovaca varirale u zavisnostiod obima ponude i tražnje; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke; Nedeljni prikaz cena žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane.