Borski okrug

NAZIV PIJACE

LOKACIJA

DATUM / DAN U NEDELjI

Vašar Jabukovac Jabukovac 06. maj, 08 h
Vašar Urovica Urovica Spasovdan, 08 h
Vašar Plavna Plavna 20. maj, 08 h
Vašar Štubik Štubik 19. jun, 08 h
Vašar Plavna Plavna 04 juli, 08 h
Vašar Urovica Urovica 07. juli, 08 h
Vašar Negotin Negotin 12. juli, 08 h
Vašar Jabukovac Jabukovac 02. august, 08 h
Vašar Štubik Štubik 19. august, 08 h
Vašar Plavna Plavna 28. august, 08 h
Vašar Urovica Urovica 14. septembar, 08 h
Vašar Negotin Negotin 21. septembar, 08 h
Vašar Jabukovac Jabukovac 27. septembar, 08 h
Vašar Štubik Štubik 01. oktobar, 08 h
Vašar Negotin Negotin 08. maj, 08 h
Štubik Štubik svaki petak, 08 h
Negotin Negotin svaka sreda