Na stočnoj pijaci u Zrenjaninu zabeležena prodaja priplodnih junica

Tema

Zrenjaninska stočna pijaca je jedina od osamnaest sa koliko reporteri STIPS-a prate ponudu i tražnju žive stoke na kojoj je po prvi put u proteklih trinaest sedmica u 2006 godini zabeležena prodaja priplodnih junica po ceni od 200 dinara za kilogram.Naime prodaja ove kategorije goveda kao kvalitetnog priplodnog materijala se inače odvija na samim farmama gde zainteresovani kupci dođu lično i utvrde kvalitet steonih junica. Tada se na licu mesta izvrši kupoprodaja grla. Dosadašnja praksa je pokazala da se prodaja ove kategorije goveda osim na farmama odvija i na tradicionalnim Opštinskim ili Regionalnim izložbama goveda kao i na Međunarodnom Poljoprivrednom Sajmu u Novom Sadu.