Situacija na stočnim pijacama

Cene većine kategorija i rasa goveda uglavnom stagniraju. Blagi rast cene jedino beleži kategorija junadi do 300 kg SM rase .Ponuda teladi HF rase do 160 kg je u proteklom periodu bila prosečna. Cene su na svim pijacama žive stoke gde beležimo prodaju ove kategorije goveda stagnirale. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

U kategoriji teladi do 160 kg SM rase ponuda i tražnja zadržan je takođe prosečan nivo. Minimalna cena je postignuta u Požarevcu i Kikindi i iznosila je 220 dinara, dok je maksimalan iznos u nedelji za nama postignut u Obrenovcu-Beogradu, Loznici i Sremskoj Mitrovici i dostigao je iznod od 270 din/kg. Međutim dominantan iznos je zabaležio pad u odnosu na predhodnu nedelju u iznosu od 20 din/kg tako da je ove nedelje postignuta dominantna cena od 250 dinara.

Kod junadi HF rase težine do 300 kg nije beležimo prodaju na dve stočne pijace i to u Sremskoj Mitrovici po ceni od 130 din/kg i Kragujevcu gde je postignuta cena od 135 din/kg. Trend ponude i tražnja je zadržao nivo od predhodne nedelje. Junad težine do 300 kg SM se prodavala na svega osam pijaca žive stoke. Dominirao je iznos od 150 din/kg što ukazuje na činjenicu da je dominantna cena skočila za 10 din/kg u odnosu na predhodnu sedmicu. Minimalna cena evidentirana je u Požarevcu kao i prošle nedelje i iznosila je 130 dinara, dok je maksimalna cena postignuta u Vranju, 160 dinara za kilogram žive mere. Cene su stagnirale na svim stočnim pijacama. Junad preko 480 kg se mogla kupiti na trinaest pijaca , a cene su se kretale od minimalnih 130 din/kg u Zrenjaninu, Kikindi i Nišu do 150 dinara u Sremskoj Mitrovici i Vranju kao i predhodne nedelje. Dominirao je iznos od 140 din/kg. Priplodne junice beleže prodaju jedino na pijaci stoke u Zrenjaninu, a cena se nije promenia i iznosila je 200 dinara za kilogram.

Krave za priplod su se uglavnom prodavale zajedno sa teladima kako HF tako i SM rase po ceni od 150 din/kg u Sremskoj Mitrovici i 170 din/kg u Obrenovcu-Beogradu. Grla koja su dovedena na pijace radi prodaje bila su dobrog kvaliteta. Krave za klanje HF rase beleže protekle nedelje slabu do prosečne ponudu i tražnju. Prodavane su na četiri stočne pijace ceni od 70 din/kg u Novom Sadu. Koliko je bila minimalna do 90 dinara u Kikindi što je ujedno bila I maksimalna cena, ali je dominirao iznos od 80 dinara, po toj ceni su se krave za klanje prodavale u Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu.

Prodaja krava za klanje SM rase je zabeležena na dvanaest stočnih pijaca. Ponuda kao i tražnja su zadržale prosečan nivo. Po ceni od 80 din/kg što je bio minimum protekle nedelje krave su prodavane u Pirotu i Novom Sadu, dok je maksimalna cena postignuta na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici i iznosila je 115 dinara. Do porasta cene je došlo na pijaci u Zaječaru za 5 din/kg, dok je pad evidentiran na pijaci u Sremskoj Mitrovici i Kraljevu takođe za 5 din/kg. Dominantna cena je kao i predhodnih nedelja za nama iznosila 100 din/kg.