Cene voća na zelenim pijacama u Srbiji (2004 – 2005. godina)

Tema

U sekciji Bilteni, možete naći i prikaz kretanja cena voća na zelenim pijacama tokom 2004 i 2005, odnosno od početka rada STIPS-a, zaključno sa krajem 2005. god. Kretanje cena jabuka, kruške, breskve, maline, šljive i dr.