Ugrožena setva

Podzemne vode i poplave sve više ugrožavaju setvu u Vojvodini.Šećerna repa do sad je zasejana na 50.000 od ugovorenih 75.000 hektara,a suncokret na svega 20.000 od ugovorenih 190.000 ha. Podbačaj u setvi ječma,repe,suncokreta i soje mogao bi da opredeli zemljoradnike za setvu kukuruza,čime bi površine pod tom kulturom u Vojvodini nadmašile uobičajenih 650.000 hektara.