Procena proizvodnje pšenice u svetu u martu 2005/06

U odnosu na prošli mesec procena proizvodnje pšenice u svetu u martu u sezoni 2005/06 je porasla u nekim zemljama, a u drugim pala, tako da je praktično ostala na visini februara, na 617 miliona tona. Prinos pšenice u Australiji i Brazilu je povećan, dok je u Bangladešu smanjen. Globalna potrošnja pšenice je gotovo nepromenjena (620 miliona tona), pri čemu je primećen pad potrošnje u Turskoj i Bangladešu, a porast u Kanadi, Iraku i Iranu. Procena zaliha pšenice u svetu je povećana za 0,6 miliona tona, ali je za 7 miliona tona manja u odnosu na prošlu godinu. Najveći porast zaliha pšenice zabeležen je u Australiji, Kanadi i Siriji. Zalihe su pak smanjene u Turskoj, Iranu i nekim drugim zemljama. Sadašnje zalihe pšenice su procjenjene na oko 136 milijuna tona. Trgovina pšenicom je u porastu za milion tona i sad je na oko 109 miliona tona. Izvoz pšenice je gotovo nepromenjen u odnosu na prošli mesec; porastao je u Turskoj i Brazilu, a pao u Kanadi, Rumuniji i Siriji. Procena uvoza pšenice povećana je u Iraku i Iranu, dok se smanjenje procenjuje u Turskoj i Rumuniji. Izvor:Tisup