Na stočnim pijacama cene goveda ne promenjene, nešto bolja ponuda teladi i junadi

Tema

Ponuda teladi HF rase do 160 kg na prosečnom vnivou malo bolja tražnja u poređenju sa predhodnom sedmicom. Pad cene beležimo jedino na stočnoj pijaci u Novom Sadu dok u ostalim gradovima gde se odvijala kupovina i prodaja uglavnom mirovale. Minimalna evidentirana u Kikindi 180 din/kg , a maksimalna u Zrenjaninu 250 dinara za kilogram. Dominantna cena je yadržala nivo od 230 din/kg. Bolju ponudu i povećanu potražnju reporteri STIPS-a uočili su u kategoriji teladi do 160 kg SM rase. Dominirao je iznos od 270 din/kg, uz minimalnu cenu u Novom Sadu 270 din/kg i maksimalnu od 270 din/kg u nekoliko gradova Srbije. Prodaja se odvijala na četrnaest pijaca žive stoke.Do promena cene u odnosu na prošlu nedelju došlo je na pijaci u Kraljevu gde je evidentiran rast od 10 din/kg i u Novom sadu gde je cena pala za 25 din/kg. U kategoriji junadi HF rase težine do 300 kg se kako u pogledu ponude i potražnje tako i u pogledu cene ništa nije izmenilo u prodeklih sedam dana i situacija je identična prošlonedeljnoj. Dominira prodajna cena od 130 din/kg a prodaje se odvijala na samo dve stočne pijace ( u Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici). Junad težine do 300 kg SM je zadržala nivo dominantne cene od 150 din&kg. Prodaju smo evidentirali na čak devet stočnih pijaca. Do promena cene nije došlo ni na jednoj pijaci tako da je minimalna iznosila 140 dinara u Kragujevcu i Požarevcu, a maksimalna 150 din/kg na četiri stočne pijace Centralne Srbije i Vojvodine. Junad preko 480 kg se odvijala na četrnaest stočnih pijaca , a dominirao je iznos od 140 din/kg. Cene su se kretale u intervalu od 130 din/kg u Zrenjaninu i Nišu do 150 dinara u Kraljevu. U Kraljevu beležimo rast cene za 10 din/kg dok je u Novom Sadu cena pala za čak 20 din/kg. Priplodne junice su se kao i predhodnih tri nedelje prodavale jedino na stočnoj pijaci u Zrenjeninu po ceni od 200 din/kg. Krave za priplod HF i SM rase su se prodavale na stočnim pijacama u Sremskoj Mitrovici i u Obrenovcu-Beogradu, a cena se kretala od 150 do 170 din /kg. Krave za klanje HF rase su se prodavale na stočnim pijacama u Novom Sadu po ceni od 70 din/kg, Srmskoj Mitrovici po ceni od 80 diara, Zrenjaninu 85 dinara i Kikinda po ceni od maksimalnih 90 dinara za kilogram. U kategoriji krava za klanje SM rase beležimo nešto bolju ponudu i tražnju u odnosu na predhodnu nedelju. Prodaja ove kategorije goveda se odvijala na dvanaest stočnih pijaca. . Do pada cene je došlo na pijaci u Novom Sadu za 5 din/kg, dok je porast evidentiran na pijaci u Kraljevu za 10 din/kg. Cena se kretala od minimalne 80 din/kg u Pirotu do maksimalne 100 dinara za kilogram (Čačku, Kragujevcu, Kraljevu, Požarevcu, Vranju, Somboru i Sremskoj Mitrovici) što je ujedno i dominantna cena za proteklu sedmicu. Treba istaći činjenicu da su se grla koja su bila izložena odlikovala visokim kvalitetom, što uostalom i pokazuje visoka cena za ovu kategoriju goveda.