Blagi porast cena u kategoriji tovne junadi

Tema

Period od 15.-21.11.2004.godine odlikuje blagi porast cena u kategoriji tovne junadi preko 480 kilograma kao i stagniranje cena teladi težine do 160 kilogramaPeriod od 15.-21.11.2004.godine odlikuje blagi porast cena u kategoriji tovne junadi preko 480 kilograma kao i stagniranje cena teladi težine do 160 kilograma Kao što smo u uvodu napomenuli protekle nedelje je stagnirala cena teladi simentalske rase težine do 160 kilograma i dominirala je cena od 190 dinara za kilogram, a kretala se u zavisnosti od ponuđenog kvaliteta grla u intervalu od 150 din/kg. u Pirotu do čak 230 din/kg. u Sremskoj Mitrovici. Veoma slaba ponuda teladi iste kategorije holštajn-frizijske rase je zabeležena u većini gradova. Minimalna cena od 120 din/kg. zabeležena je u Kragujevcu, maksimalna cena od 170 din/kg. zabeležena u Somboru, a dominirala je cena od 160 dinara za kilogram žive mere. Slaba ponuda zabeležena je takođe i u kategoriji junadi težine do 300kg holštajn-frizijske rase a dominirala je cena od 120 dinara za kilogram. Junad težine do 300 kg. simentalske rase je imala ujednačenu cenu od 120 dinara jedino je odskakala stočna pijaca u Novom Sadu gde se za ponuđenu junad tražilo 190 dinara. Za razliku od prošle nedelje u periodu od 15-21.11. je u kategoriji tovne junadi preko 480 kilograma telesne mase dominantna cena dostigla 125 dinara za kilogram žive mere. U kategoriji priplodnih junica dominirala je cena od 150-160 dinara uz zabeleženu slabu ponudu. Slaba ponuda priplodnih krava simentalske rase a cene su se kretale u sledećem intervalu : 90 dinara u Vranju, 100 dinara u Nišu, 120 dinara u Novom Sadu, 160 dinara u Kraljevu i Sremskoj Mitrovici i 170 dinara u Beogradu. Takođe je zabeležena slaba ponuda priplodnih krava holštejn-frizijske rase sa minimalnom cenom 90 dinara u Kragujevcu, dominantnom 110 din. i maksimalnom 160 dinara u Sremskoj Mitrovici. Prosečna ponuda zabeležena je u kategoriji izlučenih krava za klanje simentalske i hilštajn-frizijske rase. Dominirala je cena od 75 dinara za kilogram, minimalna je iznosila 70 dinara, a maksimalna 90 dinara evidentirana je u Somboru.