Manja proizvodnja goveda u EU

Prema dosadašnjim podacima za 2004. godinu broj goveda je u odnosu na prošlu godinu, u gotovo svim zemljama EU-15, smanjen, u proseku za 1,90 posto. U pojedinim zemljama taj pad je i značajniji. Tako je u Nemačkoj zabeležen pad od 3,9 posto, Španiji 3,4 posto, Danskoj i Francuskoj tri posto. Za EU-10 još ne postoje službeni podaci, ali prema određenim pokazateljima i u tim zemljama se beleži pad broja goveda. Kao primer navodi se Mađarska u kojoj se očekuje 4,3 posto manji broj goveda kao i u Poljskoj oko 2,5 posto. Izvor: TISUP, Obrada: STIPS