voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

PROMET ROBE NA PRODUKTNOJ BERZI OD 10. DO 13.APRILA 2018.GODINE

(16. 04. 2018.)

Najvažnije iz protekle nedelje:
• rast prometa

Dodatne subvencije za uzgajivače domaće sorte vinove loze

(13. 04. 2018.)

Prema pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja poseban bonus u iznosu od 100.000 din/ha dobija se za zasade vinove loze sa odomaćenim sortama kao i sa priznatim domaćim sortama i klonovima vinove loze upisanih u Registar sorti poljoprivrednog bilja.

Budućnost je agroekologija

(12. 04. 2018.)

Da bi se svet nahranio uz očuvanje planete od prekomernog zagrevanja, Ujedinjene Nacije podstiču agroekologiju, što predstavlja istorijsku prekretnicu posle decenija “zelene revolucije” zasnovane na intenzivnoj poljoprivredi

Mapa voćarstva biće urađena u celoj državi

(11. 04. 2018.)

Poput Valjeva i za druga područja u Srbiji uradiće se karte voća u kojoj će za svaki region na osnovu klime, kvaliteta i vrste zemljišta i nadmorske visine biti uneti podaci o tome koje voće najbolje uspeva. Međutim, voćari se neće prisiljavati, da moraju obavezno gajiti ono voće koje je u mapi i označeno.

Setva šećerne repe počela sa zakašnjenjem

(11. 04. 2018.)

Vremenski uslovi nisu dozvolili da se setva šećerne repe obavi sredinom marta. Tako da su proizvođači počeli sa setvom tek ovih dana jer su morali da sačekaju da se zemljište prosuši i dovoljno zagreje što je osnovni uslov za započinjanje tog važnog posla u polju.

Bilten – voće i povrće – 14/2018

(10. 04. 2018.)

Na kvantašu u Beogradu evidentirana prva ponuda mladog krompira proizvedenog u Srbiji; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –14/2018

(10. 04. 2018.)

Više otkupne cene goveda u klanicama na području podunavskog regiona; Skuplja prasad na većini prodajnih i otkupnih mesta u Srbiji; Rast prodajne cene jagnjadi; Cene stoke u EU; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

PROMET ROBE NA PRODUKTNOJ BERZI OD 2. DO 5.APRILA 2018.GODINE

(10. 04. 2018.)

Najvažnije iz protekle nedelje:
• pad prometa

Dve oteljene krave uslov za podsticaj

(5. 04. 2018.)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov.

Pojačane kontrole jaja, ribe i mesa pred uskršnji praznik

(4. 04. 2018.)

U vreme nastupajućih uskršnjih praznika, a usled povećanog prometa hrane životinjskog porekla, naročito ribe i jaja, veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede pored redovnih inspekcijskih nadzora, sprovode i vanredne odnosno koordinisane kontrole, svih mesta na kojima se prometuje hrana životinjskog porekla u 25 okruga Republike Srbije.