voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

O STIPS-u

Korisnici sistema su poljoprivrednici, banke, privredni subjekti, medijske kuće, savetodavci, analitičari...

Na sistemu radi 18 gradova-centara sa 3-5 izvestača po gradu, Institut za primenu nauke u poljoprivredi - IPN, i MPSV - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Više desetina sajtova sa markicom ili linkom ka portalu STIPS-a, AGROINFO nedeljne emisije u dva termina na Javnom TV servisu RTS-a, FM emisija i sajt Moja farma i mnogi drugi poljoprivredni sajtovi, domaći i iz zemalja u okruženju koriste i plasiraju informacije STIPS-a.

Kontakt:
Zorica Kukić, samostalni savetnik
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

E-mail: stips@minpolj.gov.rs
Telefon: 011-3616-277

 

CRTICE O STIPS-u

Maj 2003. – početak razvoja Marketing informacionog sistema Srbije – MISS - projekat finansiran od USDA

Mart - April 2004. – unapređenje sistema, obuka reportera u 18 gradova, postavljanje testnog okruženja portala

Maj 2004. – postavljen portal Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije na www.stips.minpolj.sr.gov.yu

Jun 2004. – izveštači iz 18 gradova postavljaju prve cene VOĆA i POVRĆA – zelene i kvantaške pijace

Jul 2004. – razvijen i postavljen sistema za cene ŽIVE STOKE – pijačne cene

2005. – TV emisija AGROINFO na RTS1 i RTS2

Maj 2005. – online sistem cena u $, štampa promotivnog flajera

Maj 2005. – Srbija dobija članstvo u AGRIMIS-u (19 evropskih zemalja)

Februar 2006. - postavljen sistema za cene ŽIVE STOKE – klanične cene

Maj 2006. – cene ŽITARICA + lako generisanje izveštaja sa odabirom više kultura/proizvoda

April 2009. - www.stips.minpolj.gov.rs i cene INPUTA - semenski materijal, mineralna đubriva, pesticidi

2010. Unapređenje STIPS sistema (projekat podržan od USAID), nova platforma, generisanje izveštaja po mestima prikupljanja proizvoda sa generisanjem grafikona, generisanje detaljnih i nacionalnih izveštaja u .pdf i .html formatu, menadžerska baza...

Avgust 2011. - Uvode se cene priplodnog materijala (junice, nazimice, kokoške, ćurke, guske, patke, biserke, rojevi pčela, riblja mlađ i larve šarana i pastrmke).

Jul 2012. - u toku je deveta godina rada sistema u kome se nalazi oko 700.000 cena, u 48.000 cenovnika, 130 mesta prikupljanja (i 18 mesta prikupljanja za inpute), 187 proizvoda i 153 sorte/rase. Počinje realizacija projekta proširenja STIPSa mlekom i mlečnim proizvodima, finansiranog od USDA, odnosno US ambasade u Beogradu.

Januar 2013. - Realizacijom projekta proširenja STIPSa podržanom od USDA, uvode se nove kategorije proizvoda: MLEKO (čije se cene prikupljaju na mesečnom nivou u mlekarama), MLEČNI PROIZVODI, kao i JAJA I ŽIVINSKO MESO (koji se prikupljaju na nedeljnom nivou na zelenim pijacama).