voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Ažurirane liste dozvoljenih sredstava u organskoj poljoprivredi

Radna grupa sastavljena od članova Saveta za organsku proizvodnju i predstavnika Uprave za zaštitu bilja, koju je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nedavno je završilo izradu i godišnje ažuriranje Liste sredstava za zaštitu bilja i Liste sredstava za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta za organsku proizvodnju.
Kada su u pitanju hemijska zaštitna sredstva na listi se nalazi 39 fungicida, preparata na bazi bakra i sumpora.
Na listi se nalazi i devet insekticida, uglavnom na bazi parafinskog ulja i jedan limacid (protiv šetenih puževa) na bazi gvožđe fosfata.
izvor: agronews.rs