voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Donet program mera zdravstvene zaštite životinja

Ministastvo poljoprivrede je donelo Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2018.Ovim dokumentom propisuju se konkretne mere zdravstvene zaštite životinja, rokovi, način sprovođenja tih mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera.
Program mera zdravstvene zaštite životinja za ovu godinu sprovodi se radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorenjivanja zaraznih bolesti.
Sprvodiće se sledeće mere:
1) obeležavanje i evidentiranje životinja, registracija i evidentiranje gazdinstava i unošenje podataka o obeleženim i evidentiranim životinjama i registrovanim gazdinstvima u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja (u daljem tekstu: Centralna baza)
2) biosigurnosne mere i dobrobit životinja;
3) epizootiološki nadzor zdravstvenog stanja životinja (aktivni i pasivni);
4) edukacija vlasnika, držaoca životinja i korisnika lovišta;
5) imunoprofilaktičke mere;
6) dijagnostička ispitivanja u cilju ranog otkrivanja naročito opasnih zaraznih bolesti, organizacija i sprovođenje epizootiološkog uviđaja u slučaju pojave sumnje na naročito opasne i druge zarazne bolesti;
7) dijagnostička ispitivanja životinja u cilju otkrivanja bolesti i infekcija i otpornosti na antimikrobna sredstva;
8) dijagnostička ispitivanja kod pobačaja i vođenje evidencije o pobačajima i izvršenim dijagnostičkim ispitivanjima;
9) dijagnostičko ispitivanje priplodnih bikova, nerastova, ovnova i jarčeva, pastuva koji se koriste za prirodno parenje i proizvodnju semena u centrima za veštačko osemenjavanje.
Imunoprofilaktičke mere sprovodiće se se vakcinacijom svinja protiv klasične kuge svinja, živine protiv atipične kuge živine, pasa i mačaka protiv besnila, konja protiv rinopneumonitisa/virusnog abortusa i influence konja, goveda, ovaca i koza protiv antraksa i infekcije izazvane aerobnim i anaerobnim uzročnicima i bolesti plavog jezika, kao i vakcinacijom goveda protiv bolesti plavog jezika i nodularnog dermatitisa.
Kompletan pravilnik moze se pogledati na sledecem linku:
www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/4827018.0125.3-1/za-objavljivanje...

Izvor:agronews.rs