voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Državne oranice žele domaći investitori

Ministarstvo poljoprivrede nedavno je objavilo javni poziv za zakup državnog zemljišta na period od 30 godina, za investicije u prerađivačkoj industriji i stočarstvu, koje uključuju i razvoj genetike.

“Za sada ima određen broj pristiglih zahteva, međutim, prema pismima o namerama investitora koji su se u ranijem periodu javljali, očekujemo da će interesovanje biti veliko. Ono što smo za sada uočili je da je veći broj domaćih investitora, tako da očekujemo da će se pred kraj ovog perioda, imajući u vidu da sada svi pripremaju dokumentaciju i poslovne planove, biti zahteva koliko je bilo pisama o namerama. To je negde oko stotinak”, kaže savetnik resornog ministra Dragan Milić. (agronews)