voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Dve oteljene krave uslov za podsticaj

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov.
Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva podsticaj ostvaruje za najmanje dve oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu, odnosno Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. februara do 31. Jula 2018, za krave oteljene u periodu od 1. jula prethodne godine do 30. juna tekuće godine. Izuzetno, zahtev se može podneti i za krave oteljene u periodu od 1. septembra prošle godine do 30. juna ove godine.
Pravilnik možete pogledati na linku:http://www.agronews.rs/wp-content/uploads/2018/04/Pravilnik.pdf
Izvor:agronews.rs