voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Ipak bez ograničenja za maksimalan broj košnica

Podsticaji u pčelarstvu po košnici dodeljivaće se za najmanje 20 košnica i neće postojati limit za maksimalan broj košnica za koji se dodeljuju budžetska sredstava objavio je Savez pčelarskih organizacija Srbije.

Prema navodima SPOS-a, neće se primenjivati novi Pravilnik prema kojem je bilo određeno da minimalan broj košnica za ostvarivanje podsticaja bude 30, a da se sredstva isplaćuju za najviše 200 košnica. Naime, nakon sastanka sa predsednikom SPOS-a, ministar poljoprivrede Banislav Nedimović doneo je odluku da uslovi za ostvarivanje podsticaja ostanu isti kao i prošle godine, odnosno da ih dobiju svi pčelari sa najmanje 20 košnica, bez postojanja gornjeg limita. (Agronews)