voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Jabuke iz Riđice za celu Evropu

“Apple World” (“Svet jabuka”) u Riđici kraj Sombora je jedan od najvećih proizvođača i isporučilaca visokokvalitetnih jabuka iz Srbije za strano tržište.
Pre nekoliko godina počeli su samo sa 20 ha, dok je danas zasad jabuka na 140 ha. U ovoj kompaniji kažu da bez uvedenog sistema višestruke zaštite zasada ne bi mogli imati kvalitetan rod, niti bi mogli imati dugoročna planiranja i dobit u ovom ozbiljnom biznisu.
Sa plantaža jabuka u Riđici svake sezone se isključivo na sofisticirano tržište Evrope, Bliskog Istoka i Rusije izvozi oko 13.000 tona sedam sorti jabuka. Kako se kvalitetna srpska jabuka sve više traži na stranom tržištu, od iduće sezone plantažu šire za dodatnih 200 hektara.
Izvor: agronews.rs