voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Kašnjenje rane prolećne setve zbog snega

Pad temperature i sneg početkom marta pogodovao je oraničnim površinama i ratarskim kulturama u Šumadiji. Snežni pokrivač zaustavio je vegetaciju, umanjio mogućnost pojave biljnih bolesti i štetočina, ali je i povećao vodni režim u zoni korenovog sistema.

Stručnjaci naglašavaju i da će sneg doneti potrebnu vlagu korenovom sistemu. U Šumadiji se očekuje 25 litara po metru kvadratnom kada se sneg otopi. Ipak, zbog ovakvih uslova doći će i do kašnjenja rane prolećne setve. Poljoprivrednici kažu da će ovogodišnja prolećna setva biti skuplja zbog većih cena semena i činjenice da smo jedina zemlja u regionu koja još uvek nema model regresiranog dizel goriva za poljoprivredu. (Agronews)