voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Kako do efikasnijeg stočarstva

“Danom govedara” završen je niz predavanja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu namenjenih stočarima. Centralna tema bila je kako afirmisati farmere da se i dalje bave govedarstvom s obzirom na to da je cena mleka izuzetno niska, a problema ima i kada je reč o tovu junadi.

Stručnjaci kažu da u Srbiji postoji veliki potencijal kada je u pitanju izvoz junećeg mesa, međutim, nemamo količine. “Goveđeg mesa nedostaje, sistem krava-tela omogući će možda i neku organsku proizvodnju koja je praktično budućnost proizvodnje goveđeg mesa tako da nekoliko osnova ima da bi se tovno govedarstvo aktiviralo i da krenu bolji dani za njega” kaže dr Miroslav Plavšić sa NS Poljoprivrednog fakulteta. (Agronews)