voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Navodnjavanje uvećalo prinos jagoda u Pocerini skoro tri puta

Grad Šabac objavio je konkurs za subvencije za navodnjavanje u 2018. Godini. Za Pocerinu, kao kraj koji je najveći proizvođač jagoda na teritoriji Šapca, a koji ujedno ima najviše problema kada je navodnjavanje u pitanju, od velike su važnosti mere podsticaja kopanja dubinskih bunara koje Grad sprovodi već 11 godina, prenosi zvanični sajt grada.

Prema rečima načelnika Odeljenja za poljoprivredu Dušana Lazića, kako je navedeno, ova mera se pokazala kao najefikasnija, jer za rezultat ima uvećanje prinosa sa 7-8 tona po hektaru na više od 20 t/ha, što je najjasniji pokazatelj drastičnog rasta porizvodnje kod poljoprivrednika koji uzgajaju jagode, a samim tim i uvećanje njihovih prihoda. (Agronews)