voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Od danas podnošenje zahteva za podsticaje u biljnoj proizvodnji

Prema aktuelnom Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, od 1. marta počinje podnošenje zahteva za ostvarivanje ovih podsticaja Upravi za trezor.
Biljne kulture su sve one koje su navedene u šifarniku biljne proizvodnje koji je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.
Inače, ukoliko nije došlo do promene podataka upisanih u okviru gazdinstva, poljoprivrednici već upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nemaju obavezu obnove registracije i podnošenja propisanih obrazaca.
Izvor: agronews