voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Pare od države će dobiti i oni sa preko 300 mlečnih krava

Prema nedavno usvojenom Pravilniku o podsticajima u stočarstvu, neočekivano jer tako nije bilo rečeno, omogućeno je i najvećim farmama u Srbiji da dobiju premije.
U drugom članu Pravilnika stoji da pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva mogu da ostvare pravo na podsticaje za najmanje dve, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava.
Međutim, u petom članu istog dokumenta navodi se da “izuzetno u 2017. godini” pravo na podsticaje imaju i oni sa više od 300 mlečnih krava.
Podsticaji za priplodne mlečne krave iznosiće 25.000 dinara po grlu. Za stočare je odvojeno ukupno 5,2 milijardi iz agrarnog budžeta.

Izvor: agronews.rs