voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Po prvi put naknade i za majke sa sela

Prvi put, prema novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, poljoprivrednice imaju pravo na naknadu po osnovu rođenja i nege deteta.

To pravo mogu ostvariti samo vlasnice poljoprivrednog gazdinstva i one koje su po osnovu poljoprivredne delatnosti uplaćivale doprinose za penziono osiguranje. Takvih je, prema podacima poreske uprave, u 2015. bilo nešto više od 5.000. Vlasnice gazdinstva ostvarivaće ostale naknade na osnovu osnovice na koju su plaćani doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 18 meseci pre rođenja deteta. A žene koje su poljoprivredni osiguranici na osnovu osnovice na koju su plaćeni doprinosi za penzijsko - invalidsko osiguranje 24 meseca pre rođenja deteta.
Izvor:agronews.rs