voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Pojačane kontrole jaja, ribe i mesa pred uskršnji praznik

U vreme nastupajućih uskršnjih praznika, a usled povećanog prometa hrane životinjskog porekla, naročito ribe i jaja, veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede pored redovnih inspekcijskih nadzora, sprovode i vanredne odnosno koordinisane kontrole, svih mesta na kojima se prometuje hrana životinjskog porekla u 25 okruga Republike Srbije.
Kako se navodi u saopštenju ovog ministarstva, kontrole se planiraju i izvode u skladu sa analizom rizika, sa posebnim osvrtom na mesta na kojima se u praznične dane očekuje veća ponuda, ali i potražnja.
Veterinarska inspekcija kontroliše poreklo, sledljivost u proizvodnji, kao i parametre bezbednosti konzumnih jaja kao hrane, uslove čuvanja, skladištenja, i izlaganja prodaji, rokove upotrebe i deklarisanje.
Veterinarski inspektori su tokom prvog tromesečja ove godine izvršili 1.200 redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora u objektima za promet na malo koji su rizični.
Tokom kontrola utvrđeno je 262 neusaglašenosti, doneto 257 rešenja za otklanjanje neusaglašenosti i podneto je 119 prijava nadležnim prekršajnim sudovima zbog kršenja odredbi Zakona o bezbednosti hrane.
Iz razloga nebezbednosti po potrošače (hrana bez dokaza o poreklu, nepravilne deklaracije, nepravilni uslovi čuvanja, protekao rok trajanja i sl.) u ovom periodu isključeno je iz prometa i neškodljivo uništeno 1.345 kilograma mesa i proizvoda od mesa, 706 litara mleka i proizvoda od mleka, 11.199 kilograma ribe i proizvoda od ribe i 460 jaja i proizvoda od jaja.
Veterinarska inspekcija u okviru svojih redovnih aktivnosti i u skladu sa ovlašćenjima, vrši stalni nadzor u objektima za proizvodnju, preradu, skladištenje i promet hrane životinjskog porekla – specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda), prodavnicama delikatesa, samoposlugama, megamarketima, restoranima, poslastičarnicama, kioscima brze hrane i zelenim pijacama.
Ministarstvo poljoprivrede apeluje na potrošače da hranu kupuju na mestima koja su za to registrovana i hranu koja je propisno deklarisana, odnosno da se ponašaju sa ”pažnjom dobrog kupca“, ali i da prijave svaku sumnju na nepravilnost nadležnoj veterinarskoj inspekciji.
Kontakt adrese, brojevi telefona i adrese elektronske pošte odseka veterinarske inspekcije u Upravnim Okruzima se nalaze na internet stranicama Uprave za veterinu http://www.vet.minpolj.gov. rs/sr/kontakti/167.
Izvor: agronews.rs