voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

PROMET ROBE NA PRODUKTNOJ BERZI OD 10. DO 13.APRILA 2018.GODINE

Najvažnije iz protekle nedelje:
• rast prometa

       Proteklu nedelju na „Produktnoj berzi“ je obeležio više nego udvostručen promet. Razloge pre svega možemo pronaći u usaglašavanju cena na strani ponude i tražnje. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.425 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.421.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 307,14 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 218,64%.
      Kukuruz je i ove nedelje bio dominantan u strukturi prometa sa istrgovanih 900 t. Cena se kretala u rasponu od 17,00-17,60 din/kg bez PDV-a. Cena je pre svega zavisila od pariteta i gratis lagera. Ponderisana ovonedeljna cena iznosi 17,34 din/kg bez PDV-a što je rast od 1,97% u odnosu na prethodnu nedelju.
      Ovonedeljna pojačana tražnja za pšenicom dovela je do rasta cene. Prometovano je 200 t, uz zaključenu cenu od 17,50 din/kg bez PDV-a sa jasno definisanim kvalitetom (protein min. 12,5, gluten min. 24). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje, ponderisana cena je viša za 2,94%.    
      U prometu zrna soje nikakvih značajnijih promena nije bilo. Ponderisana cena ove uljarice je iznosila 44,98 din/kg bez PDV-a, što predstavlja cenovni rast od 0,18% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.
       Suncokrtova sačma sa 33% proteina je prometovana po jedinstvenoj ceni od 17,30 dinara (20,76 din/kg s PDV-om), što je cenovni rast od 1,76% u odnosu na prethodnu nedelju.
Izvor: Produktna berza