voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

PROMET ROBE NA PRODUKTNOJ BERZI OD 19. DO 23.FEBRUARA 2018.GODINE

Negativan trend kretanja cena primarnih poljoprivrednih proizvoda je nastavljen i ove nedelje. Odsustvo izvoza i nedovoljna domaća potrošnja, odnosno nekonkurentnost na svetskom tržištu i nelikvdnost domaćeg tržišta sve više obaraju cene.

     Što se tiče obima trgovanja ono je ove nedelje zabeležilo rast u odnosu na prethodnu nedelju i na nivou je proseka za ovo doba godine. Ukupno je prometovano 1.975 tona robe (+119,4%), finansijske vrednosti 27.929.000,00 dinara (+88,1%).
    Neuobičajno za ovo doba godine je da su cene niže u odnosu na one u žetvi. Konkretno, cena kukuruza je poslednjeg dana trgovanja bila na nivou od 15,50 dinara bez PDV-a, što je za 12,5% pad u odnosu na cenu zabeleženu u žetvi. Takođe, to predstavlja najnižu cenu kukuruza od novembra 2016. godine.
     Tekuće nedelje trgovanje je započeto po ceni od 16,00 dinara, što je ujedno bila i najviša cena u posmatranom periodu, da bi gotovo svakodnevno padala do već pomenute cene od 15,50 dinara. Nedeljni ponder iznosi 15,71 dinara (17,28 din/kg sa PDV-om). što je za 3,5% niža cena u odnosu na prethodnu nedelju.
     Cena pšenice je takođe u padu, ali i pored toga kupci nisu bili zainteresovani za trgovanje. Zrno soje je takođe beležilo negativan cenovni trend.
     Zrno je za 8,16% jeftinije nego u žetvi i na najnižem nivou je od sredine januara 2017. godine. Ove nedelje su svi ugovori zaključeni po jedinstvenoj ceni od 45,00 dinara (49,50 dinara sa PDV-om).
     Od roba iz soja kompleksa trgovalo se i sojinom sačmom sa 44% proteina i to po ceni od 47,50 dinara (57,00 din/kg sa PDV-om).
Izvor: Produktna berza