voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Srbija dobija Registar autohtonih sorti voća i vinove loze

Srbija će dobiti podršku od 800.000 evra iz IPA II programa EU u okviru projekta za oporavak i zaštitu starih autohtonih sorti voća i grožđa i uspostavljanje baze podataka za Nacionalni registar biljnih sorti. Na svečanom otvaranju tvining projekta
”Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti priznavanja biljnih sorti uključujući i ovlašćene organizacije“ predstavljeni su ciljevi i dosadašnji postignuti rezultati pomenutog projekta koji se sprovodi kroz partnerstvo Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivredne politike Republike Italije.
Svrha projekta je podrška Srbiji u izradi pravnog okvira za olakšanje oporavka, zaštite, registracije i eksploatacije u budućnosti starih autohtonih sorti voća i grožđa. Po jedan zvanični održavalac će biti određen za svaku, potencijalno ekonomski važnu, lokalnu sortu voća i vinove loze.
Održavalac će biti zadužen za očuvanje ovih sorti, uključujući i lokalne poljoprivrednike, u cilju održavanja nasleđa lokalnog genetskog resursa voća i vinove loze. Jedan od očekivanih rezultata sprovođenja projekta jeste i unapređenje profesionalnih veština osoblja zaposlenih u institucijama korisnicama i uspostavljanje baze podataka za Nacionalni registar biljnih sorti, uključujući i održavaoce starih domaćih i odomaćenih sorti voća i grožđa.
Naime, posle osamostaljenja, Srbija je nastavila vođenje Registra sorti poljoprivrednog bilja Jugoslavije. Time su preuzete i odomaćene sorte koje su se gajile u drugim republikama tako da sam Registar nije u potpunosti odraz trenutne zastupljenosti sorti u proizvodnji. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede 2008. pokrenulo niz aktivnosti, kod povrtarskih kultura, kojima je sortna lista uređena odnosno kojima su iz Registra sorti izbrisane sorte koje nisu zastupljene u proizvodnji u Srbiji a za one koje su zastupljene su određeni održavaoci, pravna i fizička lica koji održavaju uzorak sorte.
Takav isti problem je ostao u domenu sorti voća i vinove loze a pored toga, kod ovih kultura zabunu pravi i veći broj sinonima i homonima. Zbog svega ovoga Uprava za zaštitu bilja je od juna pokrenula ovaj tvining projekat kojim je predviđeno da se postojeći Registar sorti ”prečisti“ od sorti voća i vinove loze koje se ne gaje na teritoriji Srbije kao i da za stare sorte koje su u proizvodnji odrede održavaoci čime bi se sprečila mogućnost njihovog nestanka, kaže stalni savetnik projekta Aleksandar Tabaković.

Izvor:agronews