voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

U Sremu 116.00 hektara pod kukuruzom

Sremu je kukuruz prošle godine zauzimao 116.000 hektara površina. Toliko bi trebalo da bude posejano i ove proizvodne godine procena je stručnjaka.
Paori posao obavljaju uprkos činjenici da vlage u zemljištu fali i nadaju se kiši koja bi mogla da koliko toliko popravi situaciju u prvim fazama razvoja biljke.
Vremenske prilike pogoduju radovima a posao kod dobro pripremljene mehanizacije i zemljišta protiče bez većih problema. Setva će prema trenutnim vremenskim prilikama biti ostvarena u celosti. Najbolje je ako se obavi u optimalnom agrotehničkom roku.
To je u našim uslovima april. Hibridi fao grupa zrenja 500 i 400 ovih dana se seju kod poljoprivrednika u šidskom kraju.

Izvor:agronews.rs