voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Uništeno 50 tona mesa, mleka i jaja

Gotovo 50 tona namirnica životinjskog porekla uništeno je prošle godine po naredbi Veterinarske inspekcije. Razlog nisu samo “falične” deklaracije na kojima nije bilo svih potrebnih podataka.
Od janura do kraja prošle godine Vetarinarska inspekcija je u 25 okruga obavila čak 6.519 vanrednih službenih kontrola u mesarama, samoposlugama, ribarnicama, ugostiteljskim i objektima brze hrane, pijacama... U tim akcijama otkrili su 1.235 neusaglašenosti.
- Razlog povlačenja hrane je najčešće nedostatak sledljivosti i istek roka trajanja proizvoda, ali i mikrobiološki parametri iznad referentnih vrednosti za određenu hranu - kažu u Veterinarskoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede.
Izvor: agronews.rs