voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Za nabavku poljomehanizacije 250 miliona dinara

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Proizvođači su tako dobili mogućnost da po veoma povoljnim uslovima nabave potrebnu mehanizaciju.

Za realizaciju pomenute kreditne linije planirano je 250 miliona dinara. Iznos kredita je od 100.000 do 5.000.000 dinara, a kamatna stopa je 1,5%. Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti pogonskih mašina, odnosno bez učešća za nabavku priključnih mašina. Rok vraćanja kredita je do pet godina, uz grejs-period od šest meseci. Konkurs je otvoren do iskorišćenja svote planirane za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o njegovom zatvaranju. (Agronews)