Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 15/2017

Otkupna cena teladi i tovne junadi bila je niža u klanicama podunavskog regiona; Rast cene prasadi na većini stočnih pijaca zbog povećanog obima tražnje u odnosu na ponudu; Jagnjad skuplja u Pirotu a jeftinija u Novom Sadu; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.