Živa stoka, žitarice, stočna hrana

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–14/2021

 

Telad jeftinija u Požarevcu, Kragujevcu i Smederevu,  a tovni bikovi u Loznici; Rast cene prasadi  u Leskovcu i Čačku, tovne svinje skuplje u Leskovcu i Loznici; Nastavljen trend pada cene jagnjadi na pijacama i u klanicama; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 13/2021

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u martu; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–12/2021

Pad otkupne cene teladi na području Šapca i Smedereva; Prasad skuplja u Čačku i Nišu; Pad cene jagnjadi na području Vranja, Subotice i Čačka; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–11/2021

Otkupne cene tovnih bikova mase preko 500 kg niže u klanicama na području Beograda; Prasad jeftinija na stočnoj pijaci u Čačku, kao i u klanicama južnobanatskog i podunavskog regiona;Jagnjad skuplja na stočnim pijacama u Čačku i Nišu; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–10/2021

 

Otkupna cena teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma  dostigla iznos od rekordnih 600 din/kg; Rast otkupne cene prasadi i pad cene priplodnih nazimica protekle sedmice; Jagnjad skuplja na području Novog Sada, Kragujevca i Šapca; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–9/2021

Evidentiran rast dominantnih cena teladi, tovne junadi i tovnih bikova; Rast cena tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodnu sedmicu; Dominantne cene jagnjadi i ostalih kategorija ovaca varirale u zavisnosti od ponude i tražnje; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 8/2021

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u februaru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–7/2021

 

Skuplja telad, tovna junad i tovni bikovi na pojedinim pijacana i u klanicama u Srbiji; Pad dominantne cene tovnih svinja u odnosu na prethodni period; Rast dominantne cene jagnjadi na području Kragujevca, Vranja, Kraljeva i Niša; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–6/2021

Zabeležen rast otkupnih cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kg; Niže otkupne cene prasadi na području jablaničkog, južno-banatskog i šumadijskog regiona; Skuplja jarad, jagnjad i dviske na stočnoj pijaci u Kragujevcu; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.