Živa stoka, žitarice, stočna hrana

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –15/2019

Viša otkupna cena teladi i tovnih bikova SM rase u klanicama na području Smedereva; Skuplja prasad i tovne svinja na stočnim pijacama i u klanicama; Šilježad jeftinija u Požarevcu i Smederevu, a jagnjad u Kragujevcu i Leskovcu; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –14/2019

Telad skuplja na području Požarevca a jeftinija na području Užica; Rast cena tovnih svinja, prasadi i krmača za klanje u pojedinim klanicama i na pijacama; Ovce skuplje na području Požarevca,jagnjad u Kragujevcu a jarad u Nišu; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 13/2019

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u martu; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –12/2019

 

Telad skuplja na području braničevskog, a jeftinija na području šumadijskog regiona; Rast prodajne cene prasadi u odnosu na prethodni period; U klanicama na području srednje-banatskog i braničevskog regiona viša otkupna cena jagnjadi; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –11/2019

Telad i tovna junad skuplja na području šumadije, a krave za klanje na području severno-bačkog regiona; Rast otkupnih cena tovnih svinja i krmača za klanje na području Požarevca i Loznice; Na pijacama i u klanicama zabeležen rast dominantne cene jagnjadi; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 9/2019

 

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u februaru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –6/2019

Telad SM rase dostigla cenu od 570 din/kg na stočnoj pijaci u Šapcu; Niže cene prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje u klanicama i na stočnim pijacama; Jagnjad jeftinija na većini prodajnih i otkupnih mesta; Cene stoke u EU; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.