Živa stoka, žitarice, stočna hrana

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–37/2020

 

Rast otkupne cene teladi i krava za klanje u klanicama na području šumadijskog regiona; Rast cena ovaca i dviski i pad cene ovnova za priplod; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–36/2020

Telad jeftinija na području Kragujevca, a tovna junad na području Pančeva i Šapca; Nastavlja se pad otkupne cene prasadi; Jarad i ovnovi skuplji u Kragujevcu, a jagnjad na području Smedereva; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 35/2020

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u avgustu; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–34/2020

 

Telad skuplja na području braničevskog, a tovna junad na području pčinjskog regiona; Pad otkupne cene tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodni period; Pad otkupne cene jagnjadi i rast cene ovaca na području Požarevca; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pileceg mesa i mlecnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stocne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–33/2020

 

Tovna junad skuplja na području južno-banatskog regiona, telad jeftinija na pijaci u Vranju; Protekle nedelje niže cene prasadi na području Loznice, Pančeva i Vranja; Jagnjad skuplja na području Čačka, a šilježad i ovce na području Požarevca; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–32/2020

Nastavljen pad cena tovne junadi u klanicama i na pijacama; Niže cene tovnih svinja na području Požarevca, Loznice, Šapca i Sombora; Rast cene jagnjadi na području severno-bačkog i braničevskog regiona protekle sedmice; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU;Cene jaja, pileceg mesa i mlecnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stocne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 31/2020

 

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u julu; Prikaz  nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu  žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –30/2020

 

Telad jeftinija u Vranju, a priplodne krave u Kragujevcu; Niže cene prasadi na području Pančeva, a više na području Kragujevca i Niša; Pad cena jagnjadi, jaradi i dviski  u Kragujevcu, a rast cene koza u Nišu; Cene stoke za klanje u EU; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane