Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–27/2020

 

Niža otkupna cena teladi na području Pirota, a tovne junadi na području južnog banata; Niže cene tovnih svinja težine od 80 do 120 kg i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma; Rast cene dviski na području Kragujevca, cena jagnjadi varirala od pijace do pijace; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU;Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 26/2020

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u junu; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–25/2020

Telad skuplja na stočnoj pijaci u Vranju, a tovna junad i krave za klanje u Somboru; Prasad skuplja u Požarevcu, a tovne svinje u Nišu; Pad dominantnih cena jagnjadi i jaradi; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–24/2020

Krave za klanje skuplje u Požarevcu, a priplodne krave u Kragujevcu; Skuplja prasad na području Šapca i Požarevca protekle sedmice; Jagnjad jeftinija u Čačku, Požarevcu i Šapcu u odnosu na prethodni period; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU;Cene jaja, pileceg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–23/2020

Priplodne krave skuplje na stočnoj pijaci u Kragujevcu;Pad dominantne otkupne cene prasadi u klanicama na području nišavskog regiona; Pad cene jagnjadi na pijacama žive stoke u Čačku i Kragujevcu; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU;Cene jaja, pileceg mesa i mlecnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stocne hrane;
Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.